Załatwianie spraw urzędowych

Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli określa kodeks postepowania administracyjnego, instrukcja kandcelaryjna oraz przepisy dotyczące zwłaszcza organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków.

Interesanci mają prawo uzyskiwać informację w formie pisemnej, ustnej lub telegraficznej.

Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego i przepisach szczególnych.

Z informacją o sposobie załatwienia sprawy, związanych z tym opłatach, wymaganych dokumentach można zapoznac sie wchodząc na strony poszczególnych referatów.

REFERAT ORGANIZACYJNY

REFERAT INWESTYCYJNO GOSPODARCZY

REFEREAT DS PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

REFERAT POLITYKI SPOŁECZNO GOSPODARCZEJ

REFERAT FINANSOWY

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2016-05-30

Wprowadzający: Adam Kożuchowski

Data wprowadzenia: 2005-06-28

Data modyfikacji: 2018-05-30

Opublikował: Adam Kożuchowski

Data publikacji: 2005-06-28