Zarządzenia Wójta Gminy 2019

L.p numer z dnia w sprawie
1. 16/19 17-01-2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki godziny zajęć pozalekcyjnych realizowanych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki na podstawie umów cywilnoprawnych
2. 17/19 18-01-2019 r. w sprawie określenia terminów przerw w pracy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki
3. 18/19 21-01-2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2019/2020 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria
4. 19/19 21-01-2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2019/2020 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupelniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria
5. 20/19 26-01-2019 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych i obrony cywilnej w 2019 roku
6. 21/19 29-01-2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2019 rok
7. 22/19 31-01-2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 341/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji
8. 23/19 31-01-2019 r. w sprawie: bepłatnej wyprawki z tytułu urodzenia w nowym roku pierwszego dziecka - Mieszkańca Gminy Suwałki
9. 24/19 31-01-2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2019 roku
10. 25/19 14-02-2019 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Suwałki
11. 26/19 18-02-2019 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
12. 27/19 22-02-2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019
13. 28/19 25-02-2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 341/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji
14. 29/19 27-02-2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2018 rok
15. 30/19 27-02-2019 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budźetowy 2019
16. 31/19 04-03-2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
17. 32/19 11-03-2019 r. w sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego
18. 33/19 15.03.2019 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Suwałki za 2018 rok

UCHWAŁA NR V-00321-41 19 RIO W BIAŁYMSTOKU Z DNIA 20-03-2019

19. 34/19 15.03.2019 r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości mienia komunalnego Gminy Suwałki
20. 35/19 15.03.2019 r. w sprawie wytycznych do sporządzenia informacji dodatkowej stanowiącej integralną część sprawozdania finansowego oraz materiałów do sprawozdania finansowego
21. 36/19 15.03.2019 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
22. 37/19 20.03.2019 r. w sprawie przyznaia nagród pieniężnych za osiągnięcia sportowe
23. 38/19 20.03.2019 r. w sprawie przyznaia nagród pieniężnych za osiągnięcia sportowe
24. 39/19 28.03.2019 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
25. 40/19 28.03.2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2019-01-02

Wprowadzający: Adam Kożuchowski

Data modyfikacji: 2019-04-19

Opublikował: Adam Kożuchowski

Data publikacji: 2019-01-17