Zarządzenia Wójta Gminy 2009

Lp. Numer Z dnia W sprawie
1
133/09
27-01-2009
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
2
134/09
04-02-2009
3
135/09
04-02-2009
organizacji i wykonywania zadań obronnych w 2009 roku
4
136/09
10-02-2009
powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poddubówku
5
137/09
10-02-2009
powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Folwarku
6
138/09
10-02-2009
podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za rok 2008
7
139/09
23-02-2009
przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 rok
8
140/09
23-02-2009
podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2008 rok
9
141/09
23-02-2009
sprawozdania z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg z tytułu należności do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 28 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa
10
142/09
23-02-2009
podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organiz. nieposiadających osob. prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2008 roku
11
143/09
24-02-2009
przyjęcia Regulaminu pomocy mieszkańcom gminy w usuwaniu wyrobów zawierających azbest
12
144/09
27-02-2009
powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poddubówku
13
145/09
27-02-2009
powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Folwarku
14
146/09
27-02-2009
zmiany Zarządzenia nr46/03 WGS z dn. 21.08.2003 r w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości
15
147/09
10-03-2009
przygotowania projektów uchwał
16
148/09
12-03-2009
przyznania nagród o charakterze jubileuszowym za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury
17
149/09
18-03-2009
18
150/09
25-03-2009
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
19
151/09
31-03-2009
zmian w budżecie gminy na 2009 rok
20
152/09
17-04-2009
ustaleń organu prowadzącego dotyczących organizacji szkół na rok szkolny 2009/2010
21
153/09
17-04-2009
przygotowania projektów uchwał
22
154/09
24-04-2009
podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za rok 2009
23
155/09
28-04-2009
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
24
156/09
15-05-2009
25
157/09
15-05-2009
powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Suwałki celem przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego
26
158/09
15-05-2009
przygotowania projektów uchwał
27
159/09
28-05-2009
28
160/09
28-05-2009
29
161/09
05-06-2009
30
162/09
09-06-2009
31
163/09
09-06-2009
32
164/09
17-06-2009
33
165/09
30-06-2009
34
166/09
02-07-2009
35
167/09
02-07-2009
36
168/09
02-07-2009
Regulaminu organizacyjnego – tekst jednolity
37
169/09
20-07-2009
38
170/09
24-07-2009
39
171/09
24-07-2009
40
172/09
30-07-2009
41
173/09
04-08-2009
42
174/09
14-08-2009
43
175/09
20-08-2009
sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
44
176/09
20-08-2009
przygotowania projektów uchwał
45
177/09
31-08-2009
powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Przebrodzie
46
178/09
31-08-2009
określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
47
179/09
31-08-2009
zmian w budżecie gminy na 2009 rok
48
180/09
10-09-2009
49
181/09
14-09-2009
powołania komisji do oględzin wykonanej modernizacji lub inwestycji u podatników wnioskujących o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
50
182/09
18-09-2009
przygotowania projektów uchwał
51 183/09 29-09-2009 określenia sposobu wykonania uchwał rady Gminy
52 184/09 29-09-2009 zmian w budżecie gminy na 2009 rok
53 185/09 12-10-2009 zmieniające Zarządzenie Nr 132/09 Wójta Gminy Suwałki z dnia 31 grudnia 2008 roku
54 186/09 16-10-2009 przygotowania projektów Uchwał rady Gminy
55 187/09 19-10-2009 przedstawienia Radzie Gminy Suwałki informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Suwałki za rok szkolny 2008/2009
56 188/09 23-10-2009 podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2009 rok.
57 189/09 28-10-2009 określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
58 190/09 28-10-2009 zmieniające Zarządzenie Nr 152/09 Wójta Gminy Suwałki z dnia 17 kwietnia 2009 roku w sprawie ustaleń organu prowadzącego dotyczących organizacji szkół na rok szkolny 2009/2010.
59 191/09 06-11-2009 przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.
60 192/09 09-11-2009 projektu budżetu gminy Suwałki na 2010 rok.
61 193/09 19-11-2009 określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
62 194/09 02-12-2009 sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
63 195/09 04-12-2009 przyznania nagród za osiągnięcia sportowe w kategorii „zawodnik” i w kategorii „osiągnięcie”.
64 196/09 04-12-2009 zmian w budżecie Gminy na rok 2009.
65 197/09 04-12-2009 ustalenia kosztów sporządzenia planu miejscowego w przypadku finansowania ze źródeł innych niż budżet gminy.
66 198/09 17-12-2009 zmian w budżecie Gminy na rok 2009.
67 199/09 18-12-2009 przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.
68 200/09 21-12-2009 przyznania nagród w kategorii „działacz” oraz nagrody specjalnej.
69 201/09 31-12-2009 określenia sposobu wykonania Uchwał Rady Gminy.
70 202/09 31-12-2009 podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2010 rok.

Metryka strony

Udostępniający: UG Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Kożuchowski

Wprowadzający: Adam Kożuchowski

Data wprowadzenia: 2009-10-23

Data modyfikacji: 2010-06-15

Opublikował: Adam Kożuchowski

Data publikacji: 2009-10-23