Zarządzenia Wójta Gminy Suwałki 2010 r.

 

Lp. Numer Z dnia W sprawie ...
1 203/10 14-01-2010 w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.
2 204/10 14-01-2010 w sprawie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Suwałki.
3 205/10 14-01-2010 w sprawie sprawozdania z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Suwałki.
4 206/10 26-01-2010 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
5 207/10 01-02-2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2009 rok.
6 208/10 19-02-2010 w sprawie zmian w budżecie gminy.
7 209/10 23-02-2010 w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 rok.
8 210/10 23-02-2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2009 rok.
9 211/10 23-02-2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2009 roku.
10 212/10 23-02-2010 w sprawie sprawozdania z zakresu umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg z tytułu należności do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
11 213/10 05-03-2010 w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.
12 214/10 23-03-2010 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
13 215/10 31-03-2010 w sprawie zmian w budżecie gminy 2010
14 216/10 12-04-2010 w sprawie ustaleń organu prowadzącego dotyczących organizacji szkół na rok szkolny 2010/2011
15 217/10 14-04-2010 w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
16 218/10 20-04-2010 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
17 219/10 21-04-2010 w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.
18 220/10 26-04-2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej
19 221/10 04-05-2010 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
20 222/10 05-05-2010 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w celu sfinansowania inwestycji pn.,,Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na trasie Leszczewek-Leszczewo-Piertanie-Burdeniszki-Magdalenowo-Czerwony Folwark-Wigry" w ramach projektu ,,Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim
21 223/10 17-05-2010 w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
22 224/10 26-05-2010 w sprawie ogłoszenia konkursu ,,Ogródek przydomowy"
23 225/10 26-05-2010 w sprawie określania sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
24 226/10 27-05-2010 w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
25 227/10 31-05-2010 w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych na terenie Gminy Suwałki celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwiec 2010 roku
26 228/10 31-05-2010 w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 roku
27 229/10 11-06-2010 w sprawie odwołania i powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Płocicznie-Tartak celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwiec 2010 roku
28 230/10 16-06-2010 w sprawie odwołania i powołania członka Obwodowej Komisji Wyborczych Nr 2 w Poddubówku celem przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwiec 2010 roku 
29 231/10 16-06-2010 w sprawie przyznania nagród za osiągnięcia sportowe w kategorii "zawodnik" w 2009 r.
30 232/10 16-06-2010 w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.
31 233/10 18-06-2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
32 234/10 22-06-2010 w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy
w formie dofinansowania zakupu podręczników uczniom.
33 235/10 22-06-2010 w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.
34 236/10 30-06-2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
35 237/10 09-07-2010 w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny konkursu "Ogródek przydomowy".
36 238/10 19-07-2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
37 239/10    
38 240/10 26-07-2010 w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2010 rok.
39 241/10 26-07-2010 w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu gminy za pierwsze półrocze 2010 roku
40 242/10    
41 243/10 13-08-2010

w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

ZAŁĄCZNIKI:
-Projekt Uchwały
-Uchwała nabycia gruntów (Nowa Wieś)
-Uchwała nabycia gruntów(Potasznia)
-Uchwała zmiany budżetu (sierpień 2010)
-Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości
położonych w obrębie ewidencyjnym Leszczewek.

-Uchwała w sprawie realizacji projektu Gminy Suwałki pn. ,,Muzyczne Lato w Gminie Suwałki”
-Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji
w Białymstoku.

-Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej
w obrębie ewidencyjnym Wiatrołuża Pierwsza.

42 254/10  06-10-2010 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Irenie Marii Walendzewicz Kierownikowi Projektu do podejmowania wszelkich czynności w zakresie realizacji przez Gminę Suwałki projektu pt. „Ja dziewczynka, ja chłopaczek jestem sobie przedszkolaczek”
43 255/10  15-10-2010 w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Ja dziewczynka, ja chłopaczek jestem sobie przedszkolaczek” oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej
     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Kożuchowski

Wprowadzający: Adam Kożuchowski

Data wprowadzenia: 2010-01-28

Data modyfikacji: 2012-02-23

Opublikował: Adam Kożuchowski

Data publikacji: 2010-01-28