Zarządzenia Wójta Gminy Suwałki 2013 r.

 

lp numer z dnia w sprawie
1 161/13 03-01-2013 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali przeznaczonych do najmu
2 162/13 23-01-2013 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
Załączniki
3 163/13 30-01-2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
4 164/13 31-01-2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2012 rok
5 165/13 18-02-2013 r.
6 166/13 26-02-2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
7 167/13 28-02-2013 r.
8 168/13 28-02-2013 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z sali sportowej przy Zespole Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak
9 169/13 06-03-2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonywania uchwał Rady Gminy
10 170/13 15-03-2013 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
Załączniki
11 171/13 15-03-2013 r. w sprawie dokumentacji sporzadzanej przez jednostki organizacyjne Gminy Suwalki w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów i kosztów funduszu
12 172/13 22-03-2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty oraz wykazu osób prawnych i fizycznym, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku
13 173/13 25-03-2013 r. w sprawie regulaminu przyznawania dofinansowania na dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki
14 174/13 28-03-2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
15 175/13 02-04-2013 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Suwałki za 2012 rok
16 176/13 05-04-2013 r. w sprawie ustaleń organu prowadzącego dotyczących organizacji szkół na rok szkolny 2013/2014
17 177/13 12-04-2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
18 178/13 15-04-2013 r. w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Suwałki
19 179/13 22-04-2013 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
Załączniki
20 180/13 29-04-2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
21 181/13 10-05-2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
22 182/13 14-05-2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
23 183/13 17-05-2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak
24 184/13 17-05-2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2013 rok
25 185/13 31-05-2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
26 186/13 03-06-2013 r.
27 187/13 05-06-2013 r.
28 188/13 05-06-2013 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Załącznik
29 189/13 05-06-2013 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
30 190/13 14-06-2013 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy
Załączniki
31 191/13 18-06-2013 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
32 192/13 18-06-2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w Suwałkach
33 193/13 26-06-2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Starym Folwarku
34 194/13 26-06-2013 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak
35 195/13 27-06-2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
36 196/13 01-07-2013 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat oraz określenia wzorów umów zawartych w celu korzystania z sali sportowej przy Zespole Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie - Tartak
37 197/13 05-07-2013 r.
38 198/13 22-07-2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
39 199/13 22-07-2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2013 rok
40 200/13 22-07-2013 r.
41 201/13 22-07-2013 r.
42 202/13 22-07-2013 r. w sprawie zasad przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją projektu pt. "Akademia Sukcesu"
43 203/13 22-07-2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Suwałki
44 204/13 26-07-2013 r. w sprawie przyjęcia informacji o wykonaniu budżetu Gminy Suwałki, informacji o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze  2013 roku
45 205/13 31-07-2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
46 206/13 31-07-2013 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych
47 207/13 05-08-2013 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2014 rok
48 208/13 12-08-2013 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej w związku z ubieganiem się przez Panią Emilię Szymańską - nauczyciela kontraktowego Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowej Wsi o uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
49 209/13 20-08-2013 r.
50 210/13 23-08-2013 r. w sprawie przedłużenia Pani Annie Zachariasz okresu powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Poddubówku na okres 5 lat szkolnych
51 211/13 26-08-2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
52 212/13 28-08-2013 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym pt. "Akademia Suksesu"
53 213/13 28-08-2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
54 214/13 06-09-2013 r. w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu lokali przeznaczonych do najmu
55 215/13 12-09-2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
56 216/13 20-09-2013 r.
57 217/13 01-10-2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Suwałki
58 218/13 03-10-2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
59 219/13 17-10-2013 r. w sprawie konsultacji projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi z 2014 r.
60 220/13 18-10-2013 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji w wykonaniu budżetu gminy za 2013 rok
61 221/13 21-10-2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
62 222/13 21-10-2013 r. w sprawie Planu Obrony Cywilnej Gminy Suwałki
63 223/13 21-10.2013 r.
64 224/13 31-10-2013 r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej uczniom z miejsca zamieszkania do najbliższej szkoły umozliwiającej realizację obowiązku szkolnego w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców przywatnym samochodem osobowym
65 225/13 04-11-2013 r.
66 226/13 05-11-2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
67 227/13 12-11-2013 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014 - 2025
68 228/13 12-11-2013 r. w sprawie projektu budżetu Gminy Suwałki na 2014 rok
69 229/13 15-11-2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
70 230/13 25-11-2013 r.
71 231/13 25-11-2013 r.
72 232/13 05-12-2013 r. w sprawie przyznania nagród specjalnych za osiągnięcia sportowe w kategorii "zawodnik"
73 233/13 06-12-2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwal Rady Gminy
74 234/13 11-12-2013 r.
75 235/13 16-12-2013 r. w sprawie przyznania nagród sportowych w kategorii "trener" oraz w kategorii "działacz"
76 236/13 16-12-2013 r. w sprawie zmiany Zarządzenie nr 230/13 z dnia 15 listopada 2013 roku dotyczącego sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
77 237/13 30-12-2013 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Suwałkach
78 238/13 30-12-2013 r. w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy
79 239/13 30-12-2013 r. w sprawie podziału ostatecznych kwot budżetu dla jednostek na 2014 rok
80 240/13 30-12-2013 r. w sprawie opracowania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań  zleconych Gminie Suwałki odrębnymi ustawami na 2014 rok
81 241/13 30-12-2013 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok
82 242/13 30-12-2013 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014 - 2025
83 243/13 31-12-2013 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014 - 2025

 

Metryka strony

Udostępniający: UG Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Adam Kożuchowski

Wprowadzający: Adam Kożuchowski

Data wprowadzenia: 2013-01-11

Data modyfikacji: 2014-01-21

Opublikował: Adam Kożuchowski

Data publikacji: 2013-01-11