SPRAWOZDANIE  O STANIE ZOBOWIĄZAŃ
Z  TYTUŁU  ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK i KREDYTÓW

W 2010 ROKU

Lp.
Treść
§
Stan na
1 stycznia 2010 roku
Zaciągnięte pożyczki/
kredyty
w 2010 roku
Wysokość spłaty pożyczek/ kredytów             
w 2010 roku
Stan na
31 grudnia
2010 roku
1
2
3
4
5
6
7
 
1.

Pożyczka - WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania „Budowa sieci analizacyjnej                      w Płocicznie Osiedlu, Płocicznie -Tartak, Gawrych Rudzie, Sobolewie, Krzywem”

§ 903
2 859 000,00
0,00
459 000,00
2 400 000,00
2

Pożyczka - WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania „Rozbudowa stacji wodociągowej w Starym Folwarku”

§ 903
525 000,00
0,00
105 000,00
420 000,00
3

Kredyt z BOŚ Olsztyn na sfinansowanie - zadania „Budowy sieci wodociągowej                          w m. Krzywe, Sobolewo, Płociczno – Osiedle, Gawrych Ruda”

§ 903
500 000,00
0,00
100 000,00
400 000,00
4

Kredyt z ING Bank Śląski Spółka Akcyjna na sfinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowej                              i kanalizacyjnej na trasie Leszczczewek – Leszczewo – Tartak – Piertanie – Burdeniszki – Magdalenowo - Czerwony Folwark – Wigry” w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na pograniczu polsko-litewskim”

§ 903
0,00
3 837 784,00
0,00
3 837 784,00
 
Razem
 
3 884 000,00
3 837 784,00
664 000,00
7 057 784,00

 
 

 

SPRAWOZDANIE  O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Z  TYTUŁU  ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK i KREDYTÓW

W 2009 ROKU

Lp.

Treść

§

Stan  na

 1 stycznia

2009 rok

Zaciągnięte pożyczki/

kredyty

w

 2009 roku

Spłaty pożyczek

w 2009 roku

Stan na

 31 grudnia

2009 roku

1

2

3

4.

5.

6.

7.

1.

Pożyczka na sfinansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących                     z budżetu UE

(zaciągnięta                       w NFOS i GW)

§ 903

294 336,63

0,00

294 336,63

0,00

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pożyczka – WFOŚ

i GW na sfinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej                        w Płocicznie-Osiedlu, Płocicznie -Tartak, Gawrych Rudzie, Sobolewie, Krzywem”

§ 903

377 448,48

2 481 551,52

0,00

2 859 000,00

3

Pożyczka - WFOŚ

i GW na sfinansowanie zadania „Rozbudowa stacji wodociągowej

w Starym Folwarku”

§ 903

0,00

525 000,00

0,00

525 000,00

4

Kredyt z BOŚ Olsztyn na sfinansowanie - zadania „Budowy sieci wodociągowej                          w m. Krzywe, Sobolewo, Płociczno – Osiedle, Gawrych Ruda”

§ 903

0,00

500 000,00

0,00

500 000,00

 

Razem

 

671 785,11

3 506 551,52

294 336,63

3 884 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 


SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK i KREDYTÓW

W 2008 ROKU

 

Lp.
Treść
§

Stan na

1 stycznia

2008 rok

Zaciągnięte pożyczki/

kredyty

w

2008 roku

Spłaty pożyczek

w 2008 roku

Stan na

31 grudnia

2008 roku

1
2
3
4.
5.
6.
7.
1.

Pożyczka na sfinansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

(zaciągnięta w NFOS i GW)

§ 903
735 326,63 0,00

440 990,00

294 336,63

 

 

 

 

 

 

 

2.

Pożyczka - I transza - z WFOŚ i GW na sfinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie Osiedlu, Płocicznie -Tartak, Gawrych Rudzie, Sobolewie, Krzywem”

 

§ 903
0,00

377 448,48

0,00

377 448,48

 

Razem

 

735 326,63

377 448,48

440 990,00

671 785,11

 

 

 

 


 

SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ

Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK i KREDYTÓW
W 2007 ROKU
 

LP.
TREŚĆ
§
STAN NA
 1 STYCZNIA
2007 ROK
ZACIAGNIĘTE POŻYCZKI/
KREDYTY
W
 2007 ROKU
SPŁATY POŻYCZEK
W 2007 ROKU
STAN NA
 31 GRUDNIA
2007 ROKU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
Pożyczka na sfinansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących                     z budżetu UE
(zaciągnięta                       w NFOS i GW)
§ 903
1 219 815,63
 
484 489,00
735 326,63
2
Pożyczka na prefinansowanie zadań realizowanych
z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
( zaciągnięta w Banku Gospodarstwa Krajowego)
§ 903
1 091 813,31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 091 813,31
 
 
 
 
0,00
3
Kredyt na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi spłata pomniejszona                  o premię termodernizacyjną                  w kwocie 43 256,20 zł
§ 903
 
 
 
 
173 024,80
 
 
 
129 768,60
 
(173 024,80- 43 256,20)
 
 
 
0,00
 
RAZEM
 
2 311 628,94
173 024,80
1 706 070,91
735 326,63

 

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: Robert Ignatowicz

Wprowadzający: Robert Ignatowicz

Data wprowadzenia: 2007-06-21

Modyfikujący: Robert Ignatowicz

Data modyfikacji: 2012-03-01

Opublikował: Robert Ignatowicz

Data publikacji: 2007-06-21