PRZEPROWADZONE KONTROLE  W  PODLEGŁYCH JEDNOSTKACH
W 2007 ROKU
 
 
UPOWAŻNIENIE NR
JENOSTKA KONTROLOWANA
ZAKRES KONTROLI
9/07
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach,                            ul. Kościuszki 71
wydatkowanie środków finansowych
19/07
 
1.Gminnym Zespole Ekonomiczno Administracyjnym Szkół                     w Suwałkach, ul. Kościuszki 71, 16-400 Suwałki,
2. Zespole Szkół w Płocicznie Tartak , Płociczno-Tartak 16,                   16-402 Suwałki,
3. Zespole Szkół w Przebrodzie, Przebród 15, 16-402 Suwałki,
4. Szkole Podstawowej w Poddubówku, Poddudówek 17,                        16-400 Suwałki,
5. Szkole Podstawowej w Starym Folwarku im. Marii Konopnickiej, Stary Folwark 49, 16-402 Suwałki,
7. Szkole Podstawowej w Nowej Wsi im. Jana Pawła II, Nowa Wieś 40, 16-402 Suwałki.
 
wydatkowanie środków finansowych
19/07
Gminnej Bibliotece Publicznej w Płocicznie – Tartak, Płociczno Tartak
wydatkowanie środków finansowych
PROTKOŁY Z PRZEPROWADZONYCH KONTROLI  W/W JEDNOSTKACH DO WGLĄDU W URZEDZIE GMINY SUWAŁKI  W  POKOJU NR 3

Metryka strony

Udostępniający: Hanna Bagińska

Wytwarzający/odpowiadający: Hanna Bagińska

Wprowadzający: Hanna Bagińska

Data wprowadzenia: 2008-06-14

Modyfikujący: Hanna Bagińska

Data modyfikacji: 2008-06-14

Opublikował: Hanna Bagińska

Data publikacji: 2008-06-14