Rada Gminy Suwałki


Skład Rady Gminy

Komisje Rady Gminy

Uchwały

 

SZANOWNI PAŃSTWO – UCZESTNICY POSIEDZEŃ SESJI RADY GMINY SUWAŁKI


PAŃSTWA UCZESTNICTWO W OBRADACH SESJI RADY GMINY SUWAŁKI JEST W PEŁNI DOBROWOLNE. PODCZAS UCZESTNICZENIA W OBRADACH SESJI RADY GMINY SUWAŁKI MOGĄ BYĆ PRZETWARZANE PAŃSTWA DANE OSOBOWE, W TYM WIZERUNEK, NA CO WÓJT GMINY SUWAŁKI, BĘDĄCY ADMINISTRATOREM PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH NIE MUSI UZYSKIWAĆ PAŃSTWA ZGODY.
PRZETWARZANIE DANYCH JEST DOPUSZCZALNE, GDY JEST NIEZBĘDNE DOWYPEŁNIENIA OBOWIĄZKU PRAWNEGO CIĄŻĄCEGO NA ADMINISTRATORZE.
(art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnegoprzepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - RODO)

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ), informuję iż :
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Suwałki z siedzibą w Suwałkach,
ul. Świerkowa 45, 16-400 Suwałki, tel. 875659300
2. Inspektorem ochrony danych w Gminie Suwałki jest Pani Katarzyna Żuk (Urząd Gminy Suwałki,
ul. Świerkowa 45, e-mail: iod@gmina.suwalki.pl).
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w celu: przeprowadzenia procedur związanych z zadaniami publicznymi nałożonymi na organy i jednostki pomocnicze gminy – podstawa prawna: art.6 ust.1 lit c RODO oraz Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu zgodny z instrukcją kancelaryjną.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji zadań
publicznych nałożonych na organy i jednostki pomocnicze gminy.
11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania.
12.Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich
profilowania.


Wójt Gminy Suwałki
(-) Tadeusz Chołko

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2018-11-27

Wprowadzający: Robert Ignatowicz

Data wprowadzenia: 2003-09-18

Modyfikujący: Robert Ignatowicz

Data modyfikacji: 2018-11-27

Opublikował: Robert Ignatowicz

Data publikacji: 2003-09-18