Zarządzenia Wójta Gminy 2021

w sprawie

w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2021 roku.

w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

L.p numer z dnia w sprawie
1 234/21 12-01-2021 r. w sprawie wykonywania zadań obronnych w 2021 roku
2 235/21 12-01-2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2021 rok
3 236/21 13-01-2021 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych oraz punktach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Suwałki  na rok budżetowy 2021
4 237/21 13-12-2021 r. w sprawie konsultacji projektu zmiany Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w 2021 roku
5 238/21 13-01-2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2021 rok

6 239/21 14-01-2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu przygotowywanego w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD  nabór nr I/EFRR/2021 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupa Działania.

7 240/21 25-01-2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.
8 241/21 26-01-2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2021 rok.
9 242/21 26-01-2021 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r.
10 243/21 28-01-2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w publicznych szkołach podstawowych i punktów przedszkolnych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2021/2022 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.
11 244/21 28-01-2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, terminów składania dokumentów do klas I publicznych szkół  podstawowych, prowadzonych przez Gminę Suwałki na rok szkolny 2021/2022 oraz podania do publicznej wiadomości kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym, dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria.

12 245/21 28-01-2021 r.

w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

13 246/21 28-01-2021 r. w sprawie procedur scentralizowanych zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Suwałki i jej jednostkach budżetowych.
14 247/21 01-02-2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości kwartalnej informacji o wykonaniu budżetu gminy za 2020 rok.
15 248/21
16 249/21
17 250/21 12-02-2021 r.  w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Gminy.

 

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2021-01-04

Wprowadzający: Robert Ignatowicz

Modyfikujący: Robert Ignatowicz

Data modyfikacji: 2021-02-19

Opublikował: Robert Ignatowicz

Data publikacji: 2021-01-11