Uchwały 2018

UCHWAŁY XLI SESJI RADY GMINY Z DNIA 27 MARCA 2018 ROKU

 

XLI/352/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego

XLI/353/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

XLI/354/18 w sprawie podziału Gminy Suwałki na okręgi wyborcze,  ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

XLI/355/18 w sprawie podziału Gminy Suwałki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

XLI/356/18 w sprawie nie wy rażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

XLI/357/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe

 

UCHWAŁY XL SESJI RADY GMINY Z DNIA 27 LUTEGO 2018 ROKU

  

XL/346/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

XL/347/18 zmieniająca uchwałę Nr V/37/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,psychologów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suwałki

XL/348/18 w sprawie przyjęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

XL/349/18 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami be zdomnymi oraz zapobieganiabezdomności zwierząt na terenie Gminy Suwałki w 2018 roku

XL/350/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suwałki

XL/351/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suwałki

  

UCHWAŁY XXXIX SESJI RADY GMINY Z DNIA 30 STYCZNIA 2018 ROKU

 

XXXIX/332/18 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Suwalskiemu

XXXIX/333/18 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2018 rok

XXXIX/334/18 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018– 2024

XXXIX/335/18 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Suwałki z Organizacjami Pozarządowymi na 2018 rok

XXXIX/336/18 w sprawie przystąpienia Gminy Suwałki do projektu pod nazwą: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Gminy Suwałki poprzez utworzenie Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Nowa Wieś i Zielone Kamedulskie”

XXXIX/337/18 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na zmianę systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Suwałki

XXXIX/338/18 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Biała Woda

XXXIX/339/18 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Taciewo

XXXIX/340/18 w sprawie nabycia nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Taciewo

XXXIX/341/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie

XXXIX/342/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie

XXXIX/343/18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Zielone Kamedulskie

XXXIX/344/18 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Suwałki na 2018 rok

XXXIX/345/18 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2018 rok

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2018-01-02

Wprowadzający: Adam Kożuchowski

Data modyfikacji: 2018-04-15

Opublikował: Adam Kożuchowski

Data publikacji: 2018-02-08