2019 rok

 

 

Suwałki, dnia 16 stycznia 2019 roku

 

Uprzejmie informuję, że w dniu 21 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1100 w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się  posiedzenie Komisji Gospodarczej Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniego posiedzenia Komisji.
  3. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2018 rok.
  4. Opracowanie planu pracy Komisji Gospodarczej Rady Gminy Suwałki na 2019 rok.
  5. Sprawy bieżące, analiza materiałów na sesję.
  6. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący

Komisji Gospodarczej Rady Gminy

(-)Jarosław Ostrowski

  


Suwałki, dnia 10 stycznia 2019 roku

 

W dniu 17 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 9°° w sali Nr 12 Urzędu Gminy Suwałki, przy ul. Świerkowej 45 odbędzie się posiedzenie Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki.

Główne tematy posiedzenia:

1) Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2018 rok.

2) Zapoznanie z projektem uchwały w sprawie powierzenia Miastu Suwałki zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania.

3) Opracowanie planu pracy Komisji Społecznej Rady Gminy Suwałki na 2019 rok.

4) Wolne wnioski.

 

Przewodniczący

   Komisji Społecznej Rady Gminy

  (-)Stefan Mackiewicz

Metryka strony

Udostępniający: Samorząd Gminy Suwałki

Wytwarzający/odpowiadający: UG Suwałki

Data wytworzenia: 2019-01-02

Wprowadzający: Adam Kożuchowski

Data modyfikacji: 2019-01-17

Opublikował: Adam Kożuchowski

Data publikacji: 2019-01-13